Skip to main content

De Kogelvanger (Mastbos, Breda) in Winter

Met het winterse weer hebben we de DJI Inspire-2 even uitgelaten in ’t gebied De Kogelvanger (Mastbos). Helaas kon je er nog niet schaatsen maar we hebben er wel een aantal mooie beelden ‘geschoten’!

Het Mastbos is in de loop van zijn bestaan verschillende keren uitgebreid. De oostelijke strook van het bos, langs de Galderseweg, was oorspronkelijk een heide die eigendom was van de hoeven Nieuwenhuis, Blauwe Kamer en Schoondonk. Tussen 1868 en 1894 werden nieuwe, noord-zuid gerichte schietbanen aangelegd ter hoogte van Galderseweg 41. In 1899 werd een nieuwe kogelvanger aangelegd, de enorme dijk die iedereen die hier gaat wandelen wel kent. De gracht die ontstond door het uitgraven van de wal wordt de Kogelvanger genoemd en heeft nu voornamelijk een functie als kikker- en salamanderbroedplaats. Het hele gebied werd op den duur naar deze wal de Kogelvanger genoemd.

Nieuwsoverzicht