Privacyverklaring

XL Creations hecht veel waarde aan het beschermen van jouw privacy. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacy wetgeving (AVG). Dit betekent dit dat wij:

– In onderstaande privacy statement duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
– Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de gestelde doeleinden.
– Je gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren.
– Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen.
– Je recht respecteren om jouw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Beveiliging

XL Creations neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor onze website betekent dit o.a. dat er gebruik wordt gemaakt van een veilig SSL-certificaat en dat altijd de laatste WordPress versie en beveiligingsupdates zijn geïnstalleerd. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@xlcreations.nl.

Verwerking van gegevens

XL Creations kan jouw persoonsgegevens verwerken wanneer je gebruik maakt van de diensten van XL Creations en/of omdat je hier akkoord op hebt gegeven bij het gebruiken van het contactformulier. Gegevens die verwerkt kunnen worden zijn o.a.: Je bedrijfsnaam, voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Cookies

Deze website maakt gebruikt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die je voorkeuren en instellingen onthouden. Zo worden er cookies gebruikt die ervoor zorgen dat de website zo goed mogelijk wordt weergegeven op het device waarop je de website bekijkt en cookies die je taalselectie opslaat. Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics zodat we inzicht hebben in hoe de website bezocht wordt. De informatie die door Google wordt verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet opgenomen en er wordt geen data gedeeld met andere Google-diensten.

Inzage, correctie en verwijderen

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@xlcreations.nl. Wij zullen zo snel mogelijk op je verzoek reageren.

Bewaartermijn

XL Creations bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.