Stichting ’t Groenland


Design van jaarverslag • Brochure

Project


Klant Seven Eight
Project Stichting ‘t Groenland
Realisatie Januari 2016

Omschrijving


Stichting ‘t Groenland is opgericht door de C.A.K. Groep en Wegwijs. De stichting ondersteunt wereldwijd vele projecten om hulp te bieden aan de allerarmsten in de samenleving. Hierdoor zijn in de afgelopen jaren vele mensen in arme (soms zelfs levensbedreigende) situaties geholpen. De kleurvolle gids biedt een mooie inzage in de projecten van de stichting en is uitgedeeld aan alle mensen die bij de stichtin betrokken zijn.